CÔNG ĐOẠN IN CHUYỂN NHIỆT SUBLIMATION

Ưu điểm của quy trình in chuyển nhiệt này cho ra sản phẩm chất lượng cao, hình ảnh sắc nét, không phai bởi sự tác động của môi trường, khách hàng luôn có được những bộ mẫu theo đúng yêu cầu thiết kế và đặc biệt ít đụng hàng với quần áo làm đại trà bán sẵn trên thị trường.

Xem thêm

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod .

Our blog

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.